จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 2.675 N 106 12 13.397 E จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 2.675 N, 106 12 13.397 E ไม่รู้อะไร GPS: 21 16 21.822 N 106 12 13.079 E ไม่รู้อะไร GPS: 21 16 21.822 N, 106 12 13.079 E ขายข้าวโพด GPS: 21 16 24.36 N 106 11 31.511 E ขายข้าวโพด GPS: 21 16 24.36 N, 106 11 31.511 E ขายอ้อย GPS: 21 16 24.786 N 106 11 31.176 E ขายอ้อย GPS: 21 16 24.786 N, 106 11 31.176 E ลูกฟักข้าว GPS: 21 16 24.486 N 106 11 31.667 E ลูกฟักข้าว GPS: 21 16 24.486 N, 106 11 31.667 E ตลาดบั๊กซาง GPS: 21 16 25.085 N 106 11 32.375 E ตลาดบั๊กซาง GPS: 21 16 25.085 N, 106 11 32.375 E ขนมของฝาก GPS: 21 16 23.004 N 106 11 44.736 E ขนมของฝาก GPS: 21 16 23.004 N, 106 11 44.736 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 12.426 N 106 12 17.717 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 12.426 N, 106 12 17.717 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 12.281 N 106 12 19.175 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 12.281 N, 106 12 19.175 E ฉี่ ฉี่ ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างในจังหวัดบั๊กซาง ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างในจังหวัดบั๊กซาง จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 58.518 N 106 12 7.697 E จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 58.518 N, 106 12 7.697 E จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 28.361 N 106 12 8.946 E จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 28.361 N, 106 12 8.946 E ฟักข้าว จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 24.99 N 106 11 31.991 E ฟักข้าว จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 24.99 N, 106 11 31.991 E ฟักข้าว GPS: 21 16 24.99 N 106 11 31.991 E ฟักข้าว GPS: 21 16 24.99 N, 106 11 31.991 E ดอกไม้ GPS: 21 16 25.458 N 106 11 32.141 E ดอกไม้ GPS: 21 16 25.458 N, 106 11 32.141 E ขายขนม GPS: 21 16 22.416 N 106 11 36.119 E ขายขนม GPS: 21 16 22.416 N, 106 11 36.119 E หมูยอ GPS: 21 16 21.774 N 106 11 37.235 E หมูยอ GPS: 21 16 21.774 N, 106 11 37.235 E ผงซักฟอกเวียดนาม GPS: 21 16 21.774 N 106 11 37.235 E ผงซักฟอกเวียดนาม GPS: 21 16 21.774 N, 106 11 37.235 E ขายส้ม GPS: 21 16 21.774 N 106 11 37.235 E ขายส้ม GPS: 21 16 21.774 N, 106 11 37.235 E ขายไก่ในตลาด GPS: 21 16 20.027 N 106 11 39.762 E ขายไก่ในตลาด GPS: 21 16 20.027 N, 106 11 39.762 E ขนมของฝาก จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 23.004 N 106 11 44.736 E ขนมของฝาก จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 23.004 N, 106 11 44.736 E จักรยานขายของ GPS: 21 16 25.542 N 106 11 48.305 E จักรยานขายของ GPS: 21 16 25.542 N, 106 11 48.305 E เป็ดย่าง GPS: 21 16 25.542 N 106 11 48.305 E เป็ดย่าง GPS: 21 16 25.542 N, 106 11 48.305 E เป็ดย่างจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 45.666 N 106 12 16.848 E เป็ดย่างจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 45.666 N, 106 12 16.848 E เป็ดย่างบั๊กซาง GPS: 21 16 45.786 N 106 12 16.817 E เป็ดย่างบั๊กซาง GPS: 21 16 45.786 N, 106 12 16.817 E นักเรียนเวียดนามในจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 45.738 N 106 12 16.859 E นักเรียนเวียดนามในจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 45.738 N, 106 12 16.859 E จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 54.294 N 106 12 31.356 E จังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 16 54.294 N, 106 12 31.356 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 10.782 N 106 12 21.095 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 10.782 N, 106 12 21.095 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 12.281 N 106 12 19.175 E สถานีขนส่งจังหวัดบั๊กซาง GPS: 21 17 12.281 N, 106 12 19.175 E
Nästa »
Avancerad Sökning