Birgit Rausing A 86 éves három gyermekes svéd özvegy vagyona 13 milliárd dollár. 2000-ben lett... Birgit Rausing A 86 éves három gyermekes svéd özvegy vagyona 13 milliárd dollár. 2000-ben lett... Birgit Rausing Art Historian Date of Birth 1924 Nationality Sweden More Billionaires Birgit Rausing Art Historian Date of Birth 1924 Nationality Sweden More Billionaires او و سه فرزندش بعد از مرگ پدر خانواده که سهامدار اصلی شرکت Tetra Laval بود، مبلغ زیادی به ارث بردند.... او و سه فرزندش بعد از مرگ پدر خانواده که سهامدار اصلی شرکت Tetra Laval بود، مبلغ زیادی به ارث بردند.... Swoon. Ur Haven monumentalt väggkonstverk i Birgit Rausing salen museets ljusgård. Foto: Britte... Swoon. Ur Haven, monumentalt väggkonstverk i Birgit Rausing salen, museets ljusgård. Foto: Britte... Charlotte von Poehl. Kristaller. Installation av 500 kristallprismor. Till och med 13 augustiFoto:... Charlotte von Poehl. Kristaller. Installation av 500 kristallprismor. Till och med 13 augustiFoto:... 个人资产:130亿美元 国籍:瑞典 年龄:86岁 婚育情况:丧夫,3个孩子 2000年丈夫劳辛格死后,她和三个孩子继承了包装巨头利乐公司(Tetra... 个人资产:130亿美元 国籍:瑞典 年龄:86岁 婚育情况:丧夫,3个孩子 2000年丈夫劳辛格死后,她和三个孩子继承了包装巨头利乐公司(Tetra... 5. Birgit Rausing (Thụy Điển) tổng tài sản 14 tỉ USD Tuổi: 87 Tình trạng hôn nhân: Góa phụ 3 con... 5. Birgit Rausing (Thụy Điển), tổng tài sản 14 tỉ USD Tuổi: 87 Tình trạng hôn nhân: Góa phụ, 3 con... 波奇特-罗辛 出生于瑞典南部的乡村的波奇特-罗辛是瑞典的女首富。丈夫去世后,波奇特-罗辛同三个孩子一起继承了包装业巨头利乐拉伐集团。利乐拉伐集团在165个国家拥有31... 波奇特-罗辛 出生于瑞典南部的乡村的波奇特-罗辛是瑞典的女首富。丈夫去世后,波奇特-罗辛同三个孩子一起继承了包装业巨头利乐拉伐集团。利乐拉伐集团在165个国家拥有31... Шведская владелица крупнейшего предприятия по производству упаковочных материалов Tetra Laval... Шведская владелица крупнейшего предприятия по производству упаковочных материалов Tetra Laval,... Jorn Rausing Net Worth Jorn Rausing Net Worth Birgit Rausing Net worth: $14 billion Organisation: Tetra Laval B irgit Rausing is a Swedish art... Birgit Rausing Net worth: $14 billion Organisation: Tetra Laval B irgit Rausing is a Swedish art... S witzerland's Birgit Rausing with $11 billion in assets is the world's fifth richest woman. In... S witzerland's Birgit Rausing , with $11 billion in assets, is the world's fifth richest woman. In... ¸öÈË×ʲú£º130ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÈðµä ÄêÁ䣺86Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬3¸öº¢×Ó... ¸öÈË×ʲú£º130ÒÚÃÀÔª ¹ú¼®£ºÈðµä ÄêÁ䣺86Ëê »éÓýÇé¿ö£ºÉ¥·ò£¬3¸öº¢×Ó...
Avancerad Sökning