Björktrasten är den största av trastarna i fjällen. Den häckar ofta i kolonier dvs. med flera bon... Björktrasten är den största av trastarna i fjällen. Den häckar ofta i kolonier, dvs. med flera bon... Björktrasten som också kallas snöskata finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är... Björktrasten , som också kallas snöskata, finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är... Björktrast kallas också för snöskata. Björktrast kallas också för snöskata. På latin: Turdus pilaris. En kommentar till “En björktrast i blommande sälg” På latin: Turdus pilaris. En kommentar till “En björktrast i blommande sälg” Björktrast som tittar och lyssnar efter maskar bland vårlökar i en gräsmatta. Björktrast som tittar och lyssnar efter maskar bland vårlökar i en gräsmatta. Björktrast Turdus pilaris Björktrast Turdus pilaris Vithövdad björktrast Vithövdad björktrast Här med flera maskar i näbben samt en fjädermygga strax framför näbben. Jag har flera gånger... Här med flera maskar i näbben samt en fjädermygga strax framför näbben. Jag har flera gånger... Dalanatur Dalanatur Läs mer: Björktrast Från Kalix till Torpa´s veteranmarknad Detaljer Skriven av Inga Nilsson Foto:... Läs mer: Björktrast Från Kalix till Torpa´s veteranmarknad Detaljer Skriven av Inga Nilsson Foto:... Björktrast Björktrast Björktrasten känns igen på det grå huvudet och de bruna vingarna. Björktrasten känns igen på det grå huvudet och de bruna vingarna. Sparvuggla 2003-09-19 Näsbyholm Foto: Bo Petersson Sparvuggla 2003-09-19 Näsbyholm Foto: Bo Petersson ... Rolfs Photogallery / DSC0172 Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare @ Rolf Larsson 2006 2006-04-11 ... Rolfs Photogallery / DSC0172 Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare @ Rolf Larsson 2006 2006-04-11 Änggårdsbergen Västergötland 100206 Änggårdsbergen, Västergötland 100206 En björktrast låter sig väl smaka av äpplen som för mig inte ser så läckra ut. En björktrast låter sig väl smaka av äpplen som för mig inte ser så läckra ut. Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel t.h. ungfåglar Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel, t.h. ungfåglar Björktrast Näsbyholm 2003-09-15 Foto: Bo Petersson Björktrast Näsbyholm 2003-09-15 Foto: Bo Petersson Hade ytterligare trastar i trädgården björktrast men fick ingen bild på den samt några taltrastar. Hade ytterligare trastar i trädgården björktrast men fick ingen bild på den samt några taltrastar. VARBERG HALLAND OKTOBER 2005 VARBERG, HALLAND OKTOBER 2005 Skintebohamn Västergötland 2010-12-05 Skintebohamn, Västergötland 2010-12-05 Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Och dessutom… Se där! En björktrast i sälgen. Och dessutom… Se där! En björktrast i sälgen. Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel t.h. ungfåglar Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel, t.h. ungfåglar Änggårdsbergen Västergötland 100206 Änggårdsbergen, Västergötland 100206 Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Björktrast som samlar mask till sina ungar i en gräsmatta. Daggmaskar blir tillgängliga så snart... Björktrast som samlar mask till sina ungar i en gräsmatta. Daggmaskar blir tillgängliga så snart... Björktrast Björktrast Anita lyssnade och antecknade fakta om Irlandsresan i september Lördag 4 mars -155C Anita lyssnade och antecknade fakta om Irlandsresan i september Lördag 4 mars -15,5C Botan Änggårdsbergen Göteborg 2012-12-08 Botan, Änggårdsbergen Göteborg 2012-12-08
Nästa »
Avancerad Sökning