Björktrasten är den största av trastarna i fjällen. Den häckar ofta i kolonier dvs. med flera bon... Björktrasten är den största av trastarna i fjällen. Den häckar ofta i kolonier, dvs. med flera bon... Björktrasten som också kallas snöskata finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är... Björktrasten , som också kallas snöskata, finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är... Björktrast kallas också för snöskata. Björktrast kallas också för snöskata. På latin: Turdus pilaris. En kommentar till “En björktrast i blommande sälg” På latin: Turdus pilaris. En kommentar till “En björktrast i blommande sälg” VARBERG HALLAND OKTOBER 2005 VARBERG, HALLAND OKTOBER 2005 Björktrast som tittar och lyssnar efter maskar bland vårlökar i en gräsmatta. Björktrast som tittar och lyssnar efter maskar bland vårlökar i en gräsmatta. Vithövdad björktrast Vithövdad björktrast Dalanatur Dalanatur Björktrast Björktrast Björktrasten känns igen på det grå huvudet och de bruna vingarna. Björktrasten känns igen på det grå huvudet och de bruna vingarna. ... Rolfs Photogallery / DSC0172 Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare @ Rolf Larsson 2006 2006-04-11 ... Rolfs Photogallery / DSC0172 Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare @ Rolf Larsson 2006 2006-04-11 Änggårdsbergen Västergötland 100206 Änggårdsbergen, Västergötland 100206 Skintebohamn Västergötland 2010-12-05 Skintebohamn, Västergötland 2010-12-05 Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Och dessutom… Se där! En björktrast i sälgen. Och dessutom… Se där! En björktrast i sälgen. Änggårdsbergen Västergötland 100206 Änggårdsbergen, Västergötland 100206 Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Björktrast som samlar mask till sina ungar i en gräsmatta. Daggmaskar blir tillgängliga så snart... Björktrast som samlar mask till sina ungar i en gräsmatta. Daggmaskar blir tillgängliga så snart... Björktrast Björktrast Anita lyssnade och antecknade fakta om Irlandsresan i september Lördag 4 mars -155C Anita lyssnade och antecknade fakta om Irlandsresan i september Lördag 4 mars -15,5C Botan Änggårdsbergen Göteborg 2012-12-08 Botan, Änggårdsbergen Göteborg 2012-12-08 Foto: Erik Edvardsson Foto: Erik Edvardsson Här med flera maskar i näbben samt en fjädermygga strax framför näbben. Jag har flera gånger... Här med flera maskar i näbben samt en fjädermygga strax framför näbben. Jag har flera gånger... Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Den försvann in i det långa gräset och sökte skydd. För den lilla kan inte flyga än. En kvart senare... Den försvann in i det långa gräset och sökte skydd. För den lilla kan inte flyga än. En kvart senare... Den försvann in i det långa gräset och sökte skydd. För den lilla kan inte flyga än. En kvart senare... Den försvann in i det långa gräset och sökte skydd. För den lilla kan inte flyga än. En kvart senare... Lördagen den 20 juli 2013 kl. 21:11 Allmänt Permalänk Kommentarer [15] Lördagen den 20 juli 2013 kl. 21:11 Allmänt | Permalänk | Kommentarer [15] Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Björktrast som samlar daggmask till sina ungar. Eftersom masken har halva kroppen kvar i jorden blir... Björktrast som samlar daggmask till sina ungar. Eftersom masken har halva kroppen kvar i jorden blir... Foto: Erik Edvardsson Foto: Erik Edvardsson
Nästa »
Avancerad Sökning