Björktrasten är den största av trastarna i fjällen. Den häckar ofta i kolonier dvs. med flera bon... Björktrasten är den största av trastarna i fjällen. Den häckar ofta i kolonier, dvs. med flera bon... Björktrasten som också kallas snöskata finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är... Björktrasten , som också kallas snöskata, finns i lövskog i nästan hela landet. Särskilt vanlig är... Björktrast kallas också för snöskata. Björktrast kallas också för snöskata. På latin: Turdus pilaris. En kommentar till “En björktrast i blommande sälg” På latin: Turdus pilaris. En kommentar till “En björktrast i blommande sälg” Björktrast som tittar och lyssnar efter maskar bland vårlökar i en gräsmatta. Björktrast som tittar och lyssnar efter maskar bland vårlökar i en gräsmatta. Björktrast Turdus pilaris Björktrast Turdus pilaris Kommentera: Kommentera: Vithövdad björktrast Vithövdad björktrast Här med flera maskar i näbben samt en fjädermygga strax framför näbben. Jag har flera gånger... Här med flera maskar i näbben samt en fjädermygga strax framför näbben. Jag har flera gånger... Dalanatur Dalanatur Läs mer: Björktrast Från Kalix till Torpa´s veteranmarknad Detaljer Skriven av Inga Nilsson Foto:... Läs mer: Björktrast Från Kalix till Torpa´s veteranmarknad Detaljer Skriven av Inga Nilsson Foto:... Björktrast Björktrast Björktrasten känns igen på det grå huvudet och de bruna vingarna. Björktrasten känns igen på det grå huvudet och de bruna vingarna. Sparvuggla 2003-09-19 Näsbyholm Foto: Bo Petersson Sparvuggla 2003-09-19 Näsbyholm Foto: Bo Petersson ... Rolfs Photogallery / DSC0172 Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare @ Rolf Larsson 2006 2006-04-11 ... Rolfs Photogallery / DSC0172 Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare @ Rolf Larsson 2006 2006-04-11 Änggårdsbergen Västergötland 100206 Änggårdsbergen, Västergötland 100206 Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel t.h. ungfåglar Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel, t.h. ungfåglar Björktrast Näsbyholm 2003-09-15 Foto: Bo Petersson Björktrast Näsbyholm 2003-09-15 Foto: Bo Petersson Hade ytterligare trastar i trädgården björktrast men fick ingen bild på den samt några taltrastar. Hade ytterligare trastar i trädgården björktrast men fick ingen bild på den samt några taltrastar. VARBERG HALLAND OKTOBER 2005 VARBERG, HALLAND OKTOBER 2005 Skintebohamn Västergötland 2010-12-05 Skintebohamn, Västergötland 2010-12-05 Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Och dessutom… Se där! En björktrast i sälgen. Och dessutom… Se där! En björktrast i sälgen. Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel t.h. ungfåglar Ladusvala Hirundo rustica T.v vuxen fågel, t.h. ungfåglar Änggårdsbergen Västergötland 100206 Änggårdsbergen, Västergötland 100206 Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Björktrast som samlar mask till sina ungar i en gräsmatta. Daggmaskar blir tillgängliga så snart... Björktrast som samlar mask till sina ungar i en gräsmatta. Daggmaskar blir tillgängliga så snart... Björktrast Björktrast Anita lyssnade och antecknade fakta om Irlandsresan i september Lördag 4 mars -155C Anita lyssnade och antecknade fakta om Irlandsresan i september Lördag 4 mars -15,5C Botan Änggårdsbergen Göteborg 2012-12-08 Botan, Änggårdsbergen Göteborg 2012-12-08
Nästa »
Avancerad Sökning