Foto Gösta Andersson Karl -Alfred bogserar briggen Gerda i Gävle 25/7 2004. Foto Gösta Andersson Karl -Alfred bogserar briggen Gerda i Gävle, 25/7 2004. Foto Christer Samuelsson Dir. Louis Gutjahr VI i Gävle 16/3 2008 - slutbogserat? Foto Christer Samuelsson Dir. Louis Gutjahr VI i Gävle 16/3 2008 - slutbogserat? Gävle 2002. Karl -Alfred´s skorsten Gävle 2002. Karl -Alfred´s skorsten Foto Lars Johnson I Gävle 25/5 2007 Foto Lars Johnson I Gävle 25/5 2007 25 september 2004. 25 september 2004. Foto L-G Fernlund Dir. Louis Gutjahr VI i Gävle 5/4 2008 Foto L-G Fernlund Dir. Louis Gutjahr VI i Gävle 5/4 2008 Foto L-G Fernlund Foto L-G Fernlund Ulvsundasjön 14 april 2006. Ulvsundasjön, 14 april 2006. 25 september 2004. 25 september 2004. 25 september 2004. 25 september 2004. Foto Christer Samuelsson Ombyggnaden fortgår - Gävle 17/12 2008 Foto Christer Samuelsson Ombyggnaden fortgår - Gävle 17/12 2008 Foto Christer Samuelsson Foto Christer Samuelsson 25 september 2004. 25 september 2004. Foto Christer Samuelsson Ombyggnaden fortgår - Gävle 24/5 2008 Foto Christer Samuelsson Ombyggnaden fortgår - Gävle 24/5 2008 Foto L-G Fernlund Foto L-G Fernlund Foto L-G Fernlund Bilder tagna i Norrköping. 25 september 2004. Foto L-G Fernlund Bilder tagna i Norrköping. 25 september 2004. Foto Håkan Öhlund Foto Håkan Öhlund Foto Lars-Gunnar Fernlund DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI i Gävle 18/7 2010 Foto Lars-Gunnar Fernlund DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI i Gävle 18/7 2010 Foto Anders Winter Fångad i ljuset från kvällssolen 24/5 2008 Foto Anders Winter Fångad i ljuset från kvällssolen 24/5 2008 Foto Anders Winter Foto Anders Winter Foto Håkan Öhlund DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI i Gävle 5/9 2010 Foto Håkan Öhlund DIRECTOR LOUIS GUTJAHR VI i Gävle 5/9 2010 Foto: Sven Cappelin via Bengt Westin Foto: Sven Cappelin via Bengt Westin Karl Alfred midtgabs Karl Alfred, midtgabs Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström Domsjö 1980. Hemmahamnen för: Kämpe Frans Michael och... Foto: Mikael Persson via Håkan Sundström Domsjö 1980. Hemmahamnen för: Kämpe, Frans Michael och... Foto: Lars Brolin via Bengt Westin DOGGEN - 26 augusti 1971 Foto: Lars Brolin via Bengt Westin DOGGEN - 26 augusti 1971 Foto: Lars Brolin via Bengt Westin Doggen Foto: Lars Brolin via Bengt Westin Doggen Foto: Conny Gustavsson DOGGEN tagen mellan 1983-1985 eftersom det är ett N på skorstenen Foto: Conny Gustavsson DOGGEN tagen mellan 1983-1985 eftersom det är ett N på skorstenen Foto: Ola Bäckström Vinterupplagd i Örnsköldsvik tidigt 1980-tal tillsammans med Malmön och färjan... Foto: Ola Bäckström Vinterupplagd i Örnsköldsvik, tidigt 1980-tal tillsammans med Malmön och färjan... Foto: Jan Häggström via Bengt Westin Doggen Foto: Jan Häggström via Bengt Westin Doggen Foto: Ola Bäckström Vinterupplagd i Örnsköldsvik tidigt 1980-tal tillsammans med Malmön och färjan... Foto: Ola Bäckström Vinterupplagd i Örnsköldsvik, tidigt 1980-tal tillsammans med Malmön och färjan...
Nästa »
Avancerad Sökning