Fruktkapslar Fruktkapslar Aktuella växtplatser: Dalarnes Flora Södra Dalarna BY ( ) odlad mark allmän 1995 (PDm)... Aktuella växtplatser: Dalarnes Flora Södra Dalarna BY ( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)... Det ser bättre ut på annat håll men på den här hopplösa leråkern växte vetet dåligt i år och... Det ser bättre ut på annat håll men på den här hopplösa leråkern växte vetet dåligt i år och... Agneta Wrangel och Hasse Ekman med sina fyra pojkar Krister Mikael Stefan och Gösta. När bilden... Agneta Wrangel och Hasse Ekman med sina fyra pojkar, Krister, Mikael, Stefan och Gösta. När bilden... Pilört Pilört De gröna fläckarna är Kvickrot. Det ser värre ut än det är i verkligheten eftersom jag lyft upp... De gröna fläckarna är Kvickrot. Det ser värre ut än det är i verkligheten eftersom jag lyft upp... Mindre tåtelsmygare – Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare – Thymelicus lineola Det tuvade växtsättet och småaxens borst är karaktäristiska egenskaper som gör piprör lätt att känna... Det tuvade växtsättet och småaxens borst är karaktäristiska egenskaper som gör piprör lätt att känna... 476. A. Kvickrot Agropyrum repens (L.) PB. N. Kveke. B. Strandvete Agropyrum junceum (L.) PB. N.... 476. A. Kvickrot, Agropyrum repens (L.) PB. N. Kveke. B. Strandvete, Agropyrum junceum (L.) PB. N.... Det är alls ingen brodd på bilden ovan utan bondens gissel Kvickroten som sticker upp. Jag kan inte... Det är alls ingen brodd på bilden ovan utan bondens gissel Kvickroten som sticker upp. Jag kan inte...
Avancerad Sökning