Kvickrot Kvickrot Aktuella växtplatser: Dalarnes Flora Södra Dalarna BY ( ) odlad mark allmän 1995 (PDm)... Aktuella växtplatser: Dalarnes Flora Södra Dalarna BY ( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)... Mindre tåtelsmygare – Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare – Thymelicus lineola Pilört Pilört De gröna fläckarna är Kvickrot. Det ser värre ut än det är i verkligheten eftersom jag lyft upp... De gröna fläckarna är Kvickrot. Det ser värre ut än det är i verkligheten eftersom jag lyft upp... Det tuvade växtsättet och småaxens borst är karaktäristiska egenskaper som gör piprör lätt att känna... Det tuvade växtsättet och småaxens borst är karaktäristiska egenskaper som gör piprör lätt att känna... 476. A. Kvickrot Agropyrum repens (L.) PB. N. Kveke. B. Strandvete Agropyrum junceum (L.) PB. N.... 476. A. Kvickrot, Agropyrum repens (L.) PB. N. Kveke. B. Strandvete, Agropyrum junceum (L.) PB. N.... Det är alls ingen brodd på bilden ovan utan bondens gissel Kvickroten som sticker upp. Jag kan inte... Det är alls ingen brodd på bilden ovan utan bondens gissel Kvickroten som sticker upp. Jag kan inte...
Avancerad Sökning