Omprogrammerad Nervcell. Bild: Lunds universitet Forskningsfältet cellterapi som syftar till att... Omprogrammerad Nervcell. Bild: Lunds universitet Forskningsfältet cellterapi, som syftar till att... ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Foto: Dreamstime Nya forskningsfynd pekar på att det inte räcker att transplantera... Foto: Dreamstime Nya forskningsfynd pekar på att det inte räcker att transplantera... Illustration av Nervceller. Bild: Dreamstime Nu kan forskare vid Lunds universitet studera molekyler... Illustration av Nervceller. Bild: Dreamstime Nu kan forskare vid Lunds universitet studera molekyler... Illustration av Nervceller. Bild: Dreamstime Forskare vid laboratoriet för experimentell... Illustration av Nervceller. Bild: Dreamstime Forskare vid laboratoriet för experimentell... Illustration av synapser som är kontaktpunkter mellan hjärnans Nervceller. Bild: Colourbox För några... Illustration av synapser som är kontaktpunkter mellan hjärnans Nervceller. Bild: Colourbox För några... Illustration:  Malin Parmar och Bengt Mattsson   Ett genombrott i forskningen bevisar nu att det går... Illustration:  Malin Parmar och Bengt Mattsson   Ett genombrott i forskningen bevisar nu att det går... ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Hela boken Nervsystemet från början Nervceller i samarbete Proteinklumpar i nervsystemet - mekanism... Hela boken Nervsystemet från början Nervceller i samarbete Proteinklumpar i nervsystemet - mekanism... Nyheter från labbet: http://www.forskning.se/2015/05/19/Nervceller-anvander-varandra-som-kartor/... Nyheter från labbet: http://www.forskning.se/2015/05/19/Nervceller-anvander-varandra-som-kartor/... ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Johan Jakobsson. Foto: Christel Thunell – När man tar fram exempelvis Nervceller för transplantation... Johan Jakobsson. Foto: Christel Thunell – När man tar fram exempelvis Nervceller för transplantation... Tvärsnitt av nerv från katt. H&E × 400 Vid denna stora förstoring kan man urskilja myelinskidan (M)... Tvärsnitt av nerv från katt. H&E, × 400 Vid denna stora förstoring kan man urskilja myelinskidan (M)... Detaljbild av näthinnan. Ljuset kommer in från höger och illustreras av de gula pilarna. a)... Detaljbild av näthinnan. Ljuset kommer in från höger och illustreras av de gula pilarna. a)... Syntetisk nerv. Blue Brains visualisering av en Nervcell. Att syftet är förståelse utesluter inte... Syntetisk nerv. Blue Brains visualisering av en Nervcell. Att syftet är förståelse utesluter inte... Detaljbild av näthinnan. Ljuset kommer in från höger och illustreras av de gula pilarna. a)... Detaljbild av näthinnan. Ljuset kommer in från höger och illustreras av de gula pilarna. a)... ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Synaptisk signalering sker i nervsystemet t.ex. mellan en Nervcell och en muskelcell. Vid synapsen... Synaptisk signalering sker i nervsystemet t.ex. mellan en Nervcell och en muskelcell. Vid synapsen... Nervcellerna skadas och signalerar ständig smärta. Ju fler gånger straffet upprepas desto värre blir... Nervcellerna skadas och signalerar ständig smärta. Ju fler gånger straffet upprepas desto värre blir... Nervcellerna skadas och signalerar ständig smärta. Ju fler gånger straffet upprepas desto värre blir... Nervcellerna skadas och signalerar ständig smärta. Ju fler gånger straffet upprepas desto värre blir... Nervceller i ryggmärgen har inget naturligt sätt att läkas. Nervceller i ryggmärgen har inget naturligt sätt att läkas.
Avancerad Sökning