7. Influensa. 7. Influensa. 6. Röd blodkropp. 6. Röd blodkropp. Figur 4. Röda blodkroppar med sicklecell. Ärftlighet av sicklecellsanemi Hur ärvs gener?... Figur 4. Röda blodkroppar med sicklecell. Ärftlighet av sicklecellsanemi Hur ärvs gener?... Figur 3. Bildning av skärformad röd blodkropp. Figur 3. Bildning av skärformad röd blodkropp. Blodutstryk från groda ( Rana temporalis ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är stora och har... Blodutstryk från groda ( Rana temporalis ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är stora och har... Vita och röda blodkroppar. Fröken Helen förklarar. Vita och röda blodkroppar. Fröken Helen förklarar. Ljusmikroskopisk bild av röda blodkroppar i en kapillär från råtta. Milligans bindvävsfärgning. pil... Ljusmikroskopisk bild av röda blodkroppar i en kapillär från råtta. Milligans bindvävsfärgning. pil... Blodutstryk från duva. Wrights färgning. De röda blodkropparna är små och har kärna. ©2006 Solunetti Blodutstryk från duva. Wrights färgning. De röda blodkropparna är små och har kärna. ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Makrofag (grön) som slukar röda blodkroppar Makrofag (grön) som slukar röda blodkroppar Själsligt då? Mats lutar huvudet i händerna. – Kaos säger han. Det var alltid kaos i kroppen.... Själsligt då? Mats lutar huvudet i händerna. – Kaos, säger han. Det var alltid kaos i kroppen.... Foto: Privat Saknar röda blodkroppar Till slut kom lyckans dag. I vecka 36 föddes Henry Riback. Men... Foto: Privat Saknar röda blodkroppar Till slut kom lyckans dag. I vecka 36 föddes Henry Riback. Men... Figur 1. Den EPO kontrollerande stimuleringen av tillverkningen av röda blodkroppar. Ökad tillgång... Figur 1. Den EPO kontrollerande stimuleringen av tillverkningen av röda blodkroppar. Ökad tillgång... Bly- kadmium- och kvicksilverhalter i röda blodkroppar (medianer; µg/l) hos män 1990-1999 och... Bly-, kadmium- och kvicksilverhalter i röda blodkroppar (medianer; µg/l) hos män 1990-1999 och... Elevernas fantastiska svepaskar! Elevernas fantastiska svepaskar! Figur 2. Röda blodkroppar. De röda blodkropparnas biokonkava form är en anpassning för att skapa en... Figur 2. Röda blodkroppar. De röda blodkropparnas biokonkava form är en anpassning för att skapa en... Figur 3. Interferenskontrast i 1.200 gångers förstoring. Diskformad ursparning i blodfilmen. Röda... Figur 3. Interferenskontrast i 1.200 gångers förstoring. Diskformad ursparning i blodfilmen. Röda... Blodutstryk från havsabborre ( Dicentrarchus labrax ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är... Blodutstryk från havsabborre ( Dicentrarchus labrax ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är... Blood Diagnostics Blood Diagnostics Blodutstryk från människa. Wrights färgning. De röda blodkropparna saknar kärna. De är små runda... Blodutstryk från människa. Wrights färgning. De röda blodkropparna saknar kärna. De är små, runda... Fagocytos regleras av aktiverande och bromsande signaler Fagocytos regleras av aktiverande och bromsande signaler Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Ljusmikroskopisk bild av blodkroppar från karp ( Cyprinus carpio). De röda blodkropparna i fisk och... Ljusmikroskopisk bild av blodkroppar från karp ( Cyprinus carpio). De röda blodkropparna i fisk och... Före QRS-behandling:(vänster) Blodproppsbildning av röda blodkroppar med eventuella taggar. stark... Före QRS-behandling:(vänster) Blodproppsbildning av röda blodkroppar med eventuella taggar. stark... ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Figur 1. Hemoglobin A HbA. Vanligt hemoglobin (HbA) är uppbyggt av fyra delar polypeptidkedjor två... Figur 1. Hemoglobin A, HbA. Vanligt hemoglobin (HbA) är uppbyggt av fyra delar polypeptidkedjor, två... Många av cellmembranets proteiner är delvis eller helt stationära. Aktin och spektrin som hör till... Många av cellmembranets proteiner är delvis eller helt stationära. Aktin och spektrin, som hör till... Ofta frågar medicinstudenter varför de röda blodkropparna blir stora vid brist på B 12 och/eller... Ofta frågar medicinstudenter varför de röda blodkropparna blir stora vid brist på B 12 och/eller...
Avancerad Sökning