7. Influensa. 7. Influensa. 6. Röd blodkropp. 6. Röd blodkropp. Blodutstryk från duva. Wrights färgning. De röda blodkropparna är små och har kärna. ©2006 Solunetti Blodutstryk från duva. Wrights färgning. De röda blodkropparna är små och har kärna. ©2006 Solunetti Vita och röda blodkroppar. Fröken Helen förklarar. Vita och röda blodkroppar. Fröken Helen förklarar. Blodutstryk från groda ( Rana temporalis ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är stora och har... Blodutstryk från groda ( Rana temporalis ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är stora och har... Ljusmikroskopisk bild av röda blodkroppar i en kapillär från råtta. Milligans bindvävsfärgning. pil... Ljusmikroskopisk bild av röda blodkroppar i en kapillär från råtta. Milligans bindvävsfärgning. pil... Makrofag (grön) som slukar röda blodkroppar Makrofag (grön) som slukar röda blodkroppar Figur 4. Röda blodkroppar med sicklecell. Ärftlighet av sicklecellsanemi Hur ärvs gener?... Figur 4. Röda blodkroppar med sicklecell. Ärftlighet av sicklecellsanemi Hur ärvs gener?... Figur 3. Bildning av skärformad röd blodkropp. Figur 3. Bildning av skärformad röd blodkropp. Foto: Privat Saknar röda blodkroppar Till slut kom lyckans dag. I vecka 36 föddes Henry Riback. Men... Foto: Privat Saknar röda blodkroppar Till slut kom lyckans dag. I vecka 36 föddes Henry Riback. Men... Själsligt då? Mats lutar huvudet i händerna. – Kaos säger han. Det var alltid kaos i kroppen.... Själsligt då? Mats lutar huvudet i händerna. – Kaos, säger han. Det var alltid kaos i kroppen.... Figur 1. Den EPO kontrollerande stimuleringen av tillverkningen av röda blodkroppar. Ökad tillgång... Figur 1. Den EPO kontrollerande stimuleringen av tillverkningen av röda blodkroppar. Ökad tillgång... Bly- kadmium- och kvicksilverhalter i röda blodkroppar (medianer; µg/l) hos män 1990-1999 och... Bly-, kadmium- och kvicksilverhalter i röda blodkroppar (medianer; µg/l) hos män 1990-1999 och... Elevernas fantastiska svepaskar! Elevernas fantastiska svepaskar! BYGGBRIGADEN 2011 Org. 802430-9562 info@byggbrigaden.se BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se | Figur 3. Interferenskontrast i 1.200 gångers förstoring. Diskformad ursparning i blodfilmen. Röda... Figur 3. Interferenskontrast i 1.200 gångers förstoring. Diskformad ursparning i blodfilmen. Röda... BYGGBRIGADEN 2011 Org. 802430-9562 info@byggbrigaden.se BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se | Blodutstryk från havsabborre ( Dicentrarchus labrax ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är... Blodutstryk från havsabborre ( Dicentrarchus labrax ). Wrights färgning. De röda blodkropparna är... Blodutstryk från människa. Wrights färgning. De röda blodkropparna saknar kärna. De är små runda... Blodutstryk från människa. Wrights färgning. De röda blodkropparna saknar kärna. De är små, runda... Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... BYGGBRIGADEN 2011 Org. 802430-9562 info@byggbrigaden.se BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se | Containertid Containertid Fagocytos regleras av aktiverande och bromsande signaler Fagocytos regleras av aktiverande och bromsande signaler Före QRS-behandling:(vänster) Blodproppsbildning av röda blodkroppar med eventuella taggar. stark... Före QRS-behandling:(vänster) Blodproppsbildning av röda blodkroppar med eventuella taggar. stark... Ljusmikroskopisk bild av blodkroppar från karp ( Cyprinus carpio). De röda blodkropparna i fisk och... Ljusmikroskopisk bild av blodkroppar från karp ( Cyprinus carpio). De röda blodkropparna i fisk och... ©2006 Solunetti ©2006 Solunetti Hälften av blodet består av blodceller det vill säga röda blodkroppar vita blodkroppar och... Hälften av blodet består av blodceller, det vill säga röda blodkroppar, vita blodkroppar och... Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Bild 2 och 3 visar EPO-receptorns extracellulära del och Bild 2 (van der Waalâs radier) föreställer... Figur 2. Röda blodkroppar. De röda blodkropparnas biokonkava form är en anpassning för att skapa en... Figur 2. Röda blodkroppar. De röda blodkropparnas biokonkava form är en anpassning för att skapa en... Bild 4. Blod från en patient. De röda blodkropparna är lätt identifierbara fastän de här har lagt... Bild 4. Blod från en patient. De röda blodkropparna är lätt identifierbara, fastän de här har lagt...
Nästa »
Avancerad Sökning