Småsnäppa Småsnäppa www.birding.se www.birding.se Småspov Småspov Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke BJÖRKÄNG HALLAND AUGUSTI 2008 BJÖRKÄNG , HALLAND AUGUSTI 2008 Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke BJÖRKÄNG HALLAND AUGUSTI 2008 BJÖRKÄNG , HALLAND AUGUSTI 2008 Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Fler bilder finns på / More pictures at www.birding.se Fler bilder finns på / More pictures at www.birding.se Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Fler bilder finns på / More pictures at www.birding.se Fler bilder finns på / More pictures at www.birding.se Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Fler bilder finns på / More pictures at www.birding.se Fler bilder finns på / More pictures at www.birding.se BÅTAFJORDEN HALLAND MAJ 2006 BÅTAFJORDEN, HALLAND MAJ 2006 BÅTAFJORDEN HALLAND MAJ 2006 BÅTAFJORDEN, HALLAND MAJ 2006 MORUPS TÅNGE HALLAND SEPTEMBER 2006 MORUPS TÅNGE , HALLAND SEPTEMBER 2006 MORUPS TÅNGE HALLAND AUGUSTI 2008 MORUPS TÅNGE , HALLAND AUGUSTI 2008 Roskarl/Turnstone Arenaria interpres Roskarl/Turnstone Arenaria interpres Småsnäppa/Little Stint Calidris minuta Småsnäppa/Little Stint Calidris minuta Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Foto: Robert Paepke Adult Morups Tånge Adult, Morups Tånge 1k. Morups Tånge 040821 1k. Morups Tånge 040821
Avancerad Sökning