เครื่องในเป็ด GPS: 9 36 15.437 N 105 58 35.046 E เครื่องในเป็ด GPS: 9 36 15.437 N, 105 58 35.046 E ร้านนี้คนมาซื้อไม่ขาด GPS: 9 36 15.665 N 105 58 35.58 E ร้านนี้คนมาซื้อไม่ขาด GPS: 9 36 15.665 N, 105 58 35.58 E ข้าวเหนียวหน้าเป็ด (Soc Trang food) GPS: 9 36 15.665 N 105 58 35.58 E ข้าวเหนียวหน้าเป็ด (Soc Trang food) GPS: 9 36 15.665 N, 105 58 35.58 E ขายดีครับ GPS: 9 36 15.503 N 105 58 35.46 E ขายดีครับ GPS: 9 36 15.503 N, 105 58 35.46 E . . ร้านหัวมุม GPS: 9 36 15.995 N 105 58 35.226 E ร้านหัวมุม GPS: 9 36 15.995 N, 105 58 35.226 E สาวเวียดนามขายข้าวเหนียวหน้าเป็ด GPS: 9 36 15.995 N 105 58 35.226 E สาวเวียดนามขายข้าวเหนียวหน้าเป็ด GPS: 9 36 15.995 N, 105 58 35.226 E From bong srey Tha. Monk at Watt Mahatup(Soc Trang). From bong srey Tha. Monk at Watt Mahatup(Soc Trang). ข้าวเหนียวหน้าเป็ด (Soc Trang food) ข้าวเหนียวหน้าเป็ด (Soc Trang food) ข้าวเหนียวอีกร้านนึง GPS: 9 36 15.509 N 105 58 35.412 E ข้าวเหนียวอีกร้านนึง GPS: 9 36 15.509 N, 105 58 35.412 E ข้าวเหนียวแบบต่างๆ GPS: 9 36 15.473 N 105 58 35.556 E ข้าวเหนียวแบบต่างๆ GPS: 9 36 15.473 N, 105 58 35.556 E . . เป็ดฉีก GPS: 9 36 15.48 N 105 58 35.664 E เป็ดฉีก GPS: 9 36 15.48 N, 105 58 35.664 E น้ำเนี่ยเหละไส่ข้าวเหนียวถึงอร่อย GPS: 9 36 15.653 N 105 58 35.256 E น้ำเนี่ยเหละไส่ข้าวเหนียวถึงอร่อย GPS: 9 36 15.653 N, 105 58 35.256 E ข้าวเหนียวหน้าเป็ด (Soc Trang food) GPS: 9 36 15.779 N 105 58 35.442 E ข้าวเหนียวหน้าเป็ด (Soc Trang food) GPS: 9 36 15.779 N, 105 58 35.442 E บรรยากาศยามเย็นตลาดกลางคืน GPS: 9 36 15.671 N 105 58 35.435 E บรรยากาศยามเย็นตลาดกลางคืน GPS: 9 36 15.671 N, 105 58 35.435 E หัวเป็ดทอด GPS: 9 36 15.995 N 105 58 35.226 E หัวเป็ดทอด GPS: 9 36 15.995 N, 105 58 35.226 E . . From lok Tem. KK boat race from Kamourn Sor 2003. From lok Tem. KK boat race from Kamourn Sor 2003. เครื่องในเป็ด เครื่องในเป็ด ชาวเวียดนามมาซื้อข้าวเหนียวหน้าเป็ดไม่ขาดครับ ชาวเวียดนามมาซื้อข้าวเหนียวหน้าเป็ดไม่ขาดครับ อีกร้านนึงที่หัวมุม ร้านข้าวเหนียวหน้าเป็ด อีกร้านนึงที่หัวมุม ร้านข้าวเหนียวหน้าเป็ด Map data cc-by-sa OpenStreetMap.org contributors Que Huong Hotel Soc Trang Show on interactive map... Map data cc-by-sa OpenStreetMap.org contributors Que Huong Hotel Soc Trang Show on interactive map... . . ร้านตรงหัวมุมตลาดโต้รุ่ง GPS: 9 36 16.391 N 105 58 35.496 E ร้านตรงหัวมุมตลาดโต้รุ่ง GPS: 9 36 16.391 N, 105 58 35.496 E หัวเป็ดทอด ไส้เป็ดพะโล้ กินกะข้าวเหนียวครับ หัวเป็ดทอด ไส้เป็ดพะโล้ กินกะข้าวเหนียวครับ . . Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... . . . .
Nästa »
Avancerad Sökning