Ammarnäs i Västerbottens fjällvärld blev lokalen för mitt första möte med denna norrländska uggla.... Ammarnäs i Västerbottens fjällvärld blev lokalen för mitt första möte med denna norrländska uggla.... Jordugglan är en av våra mest dagaktiva ugglor. Personligen tycker jag det är en av dom fåglar som... Jordugglan är en av våra mest dagaktiva ugglor. Personligen tycker jag det är en av dom fåglar som... Mindre flugsnapparen är en sällsynt häckfågel i Sverige. ”Vanligast” är den i dom östra delarna från... Mindre flugsnapparen är en sällsynt häckfågel i Sverige. ”Vanligast” är den i dom östra delarna från... Håkans kommentar om bilden: Spetsbergsgås Ingarp Eksjö 2001. Lägg märke till skära ben och del av... Håkans kommentar om bilden: Spetsbergsgås, Ingarp, Eksjö 2001. Lägg märke till skära ben och del av... Häckningsområden Arten har ett relativt begränsat häckningsområde i Europa främst i Norge och... Häckningsområden Arten har ett relativt begränsat häckningsområde i Europa, främst i Norge och... Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus [Pink-footed Goose] Fotograf: Johan Karlsson Datum: 2017-03-24... Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus [Pink-footed Goose] Fotograf: Johan Karlsson Datum: 2017-03-24... Häckningsområden Arten har ett relativt begränsat häckningsområde i Europa främst i Norge och... Häckningsområden Arten har ett relativt begränsat häckningsområde i Europa, främst i Norge och... Tio stycken tillsammans med två grågäss. Tio stycken tillsammans med två grågäss. Originalfilm blyerts Trandans 59x71 Pris: 15 000:- Originalfilm blyerts Trandans 59x71 Pris: 15 000:- Sångsvan Cygnus cygnus [Whooper Swan] Fotograf: Johan Karlsson Datum: 2017-03-23 Lokal: Herrebro... Sångsvan Cygnus cygnus [Whooper Swan] Fotograf: Johan Karlsson Datum: 2017-03-23 Lokal: Herrebro... Ser ni skillnaden på sädgås och spetsbergsgås......och likaså skillnaden på gammal och ung havsörn..... Ser ni skillnaden på sädgås och spetsbergsgås......och likaså skillnaden på gammal och ung havsörn..... GALTABÄCK HALLAND MARS 2008 GALTABÄCK, HALLAND MARS 2008 Ser ni skillnaden på sädgås och spetsbergsgås......och likaså skillnaden på gammal och ung havsörn..... Ser ni skillnaden på sädgås och spetsbergsgås......och likaså skillnaden på gammal och ung havsörn..... Stopp längs vägen och fälten vid Tosteberga för att se och uppleva alla sädgässen. Foto: Bengt... Stopp längs vägen och fälten vid Tosteberga för att se och uppleva alla sädgässen. Foto: Bengt... Foto: Hasse Lindh Pille-spaning! En ung pilgrimsfalk drog förbi till allas förtjusning! Foto: Hasse Lindh Pille-spaning! En ung pilgrimsfalk drog förbi till allas förtjusning! Silvertärna Foto: Jörgen Westergren Rariteter från området : ägretthäger spetsbergsgås ringand... Silvertärna Foto: Jörgen Westergren Rariteter från området : ägretthäger, spetsbergsgås, ringand,... Stopp längs vägen och fälten vid Tosteberga för att se och uppleva alla sädgässen. Foto: Bengt... Stopp längs vägen och fälten vid Tosteberga för att se och uppleva alla sädgässen. Foto: Bengt... Brunnsjön Foto: Lars Hansson Marcus har just hittat en vigg som vi spanar in Brunnsjön, Foto: Lars Hansson Marcus har just hittat en vigg som vi spanar in Spetsbergsgäss . Ringsegården. A5. [2004] Bläsgås (Anser albifrons) Spetsbergsgäss . Ringsegården. A5. [2004] Bläsgås (Anser albifrons) www.birding.se www.birding.se Till Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Hemsida Till Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Hemsida GALTABÄCK HALLAND MARS 2008 GALTABÄCK, HALLAND MARS 2008 GALTABÄCK HALLAND MARS 2008 GALTABÄCK, HALLAND MARS 2008 Akvarell Spetsbergsgås 43x33 Pris: 12 000:- Akvarell Spetsbergsgås 43x33 Pris: 12 000:- Till Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Hemsida Till Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Hemsida [Bild 2] ] Foto: Johan Andersson Spetsbergsgås 1 ex Sällingesjön 29.3 2005 [Bild 1] - [Bild 2] ]... [Bild 2] ] Foto: Johan Andersson Spetsbergsgås, 1 ex Sällingesjön 29.3 2005 [Bild 1] - [Bild 2] ]... [Bild 1] - [Bild 2] ] Foto: Johan Andersson Spetsbergsgås 1 ex Sällingesjön 29.3 2005 [Bild 1] -... [Bild 1] - [Bild 2] ] Foto: Johan Andersson Spetsbergsgås, 1 ex Sällingesjön 29.3 2005 [Bild 1] -... Spetsbergsgås Spetsbergsgås Akvarell Sparvhök 33x49 Pris: 9 800:- Akvarell Sparvhök 33x49 Pris: 9 800:-
Nästa »
Avancerad Sökning